Hijsdiensten

Hijswerkzaamheden

 

 

 

 

 

Deze praktijk heeft geleid tot wat gewoonlijk aangenomen werk wordt genoemd. Hoewel in geen van beide helften de term “contracted” wordt gebruikt, is deze toch belangrijk in de sector, aangezien hier het merendeel van het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Hijswerkzaamheden

In wezen wordt het typische standaardproject voltooid binnen hetzelfde tijdsbestek en budget als het geval zou zijn geweest indien het werk in de eigen fabriek van de klant was uitgevoerd. Aangezien dit niet het geval is, kan dit een nadelige invloed hebben op de kwaliteit en de doorlooptijd voor de klant. Om deze druk op de doorlooptijd te verminderen, zullen de belangrijkste toeleveranciers een onderaannemingscontract sluiten met hijsdiensten voor het hijsen van bepaalde materialen of uitrustingen, vaak buiten de bouwplaats, die op de bouwplaats moeten worden afgeleverd wanneer bevestigd is dat dit deel uitmaakte van de oorspronkelijke opdracht van de klant.

In wezen is het uit te voeren werk van tevoren ontworpen. De materialen worden voorbereid in afwachting van, of zorgvuldig onderzoek naar, dat specifieke werk. De te gebruiken uitrusting en technologie worden in vrij specifieke eenheden geleverd en zijn op maat gemaakt voor dat specifieke werk. Nadat deze op hun plaats zijn gebracht, worden de superieure elementen van het hijssysteem in het spel gebracht.

Prestaties van de afzonderlijke diensten

Hoewel de kostprijs van het materieel voor hijsdiensten uiteraard een grote factor is, zullen de meeste leveranciers van deze dienst aanzienlijke kortingen geven voor grote projecten, in het bijzonder voor projecten die warm lopen. Deze bedrijven zullen, zoals de meeste, goed op de hoogte zijn van de principes en processen achter de verschillende industriële hijsdiensten, die in theorie niet verder gaan dan die van alle normale bouwwerkzaamheden.

In een typische toepassing, zoals een industriële lift voor het heffen van zware lasten op een toren, kunnen de afzonderlijke liften bestaan uit een enkele machine, een enkele vrachtwagen of zelfs een kraan. Er kunnen één of twee van deze individuele liften zijn, gewoonlijk in één graad, in drie of vier graden voor elke verschillende taak.

Bij de typische beweging van de liftoperatie worden vele belangrijke concepten gebruikt:

Apparatuur kan met een kraan op de bouwplaats worden afgeleverd en op een portaal worden geplaatst. Hierdoor kunnen alleen locatie-afhankelijke dienstverleners de caveat leveren. Hoewel deze regeling Groener ja leek, was de primaire rol van deze regeling historisch gezien een industrieel apparaat, ontworpen om de mogelijkheid te beperken om toegang te krijgen tot een schaarbalk die hoger is dan de hoogte van de kleinste hefportalen; een omstandigheid die het moeilijk, zo niet onmogelijk, maakt om stapels aarde te vervoeren over een hoogte waarop gewoonlijk een kraan nodig is; – letterlijk, onmogelijk.

In feite vereist deze praktijk (met name op een hete-locatie) een opleiding, hetzij over de apparatuur, maar vooral over het liftsysteem en de installatie van apparatuur en ook de noodzaak van sterk vakmanschap om deel uit te maken van ieders werk.

Ook hier geldt dat de locatie en het project weliswaar als veilig kunnen zijn beoordeeld, maar dat het precieze ontwerp van alle apparatuur – met inbegrip van de hijsapparatuur – ongebruikelijk “technisch” kan zijn geweest om beperkingen op te leggen die in feite door de klant (het contractleverende bedrijf) zijn vastgesteld, waarbij het ontwerp dicteert wanneer de onderdelen van de apparatuur veilig en efficiënt op een bepaalde kust kunnen worden afgeleverd. Dit is een steeds moeilijker te vervullen taak geworden met toekomstige generaties. Er zijn tal van risico’s en veiligheidsproblemen verbonden aan het gebruik van deze praktijken.

Ons bedrijf beschikt over een aantal hydraulische hefplatforms die allemaal met een kraan zijn uitgerust. De door ons geleverde coASTs zijn ontworpen om veilig en efficiënt om te gaan met de ongelooflijke eisen die aan hen worden gesteld op zowel warme als koude locaties. Vele uitzonderlijk grote palletliften worden op onze plaats van installatie geassembleerd en op stabiele platforms geleverd, samen met een kraan of een vorm van stempel om een verbazingwekkend stabiele oplossing te verzekeren.

Het belangrijkste punt is echter dat de levering gewoonlijk met een kraan gebeurt in de post-constructiefase, met een ondersteunend steigersysteem, waarbij alleen wordt betaald voor een synonieme liftomzet. Dit zorgt voor een onmiddellijke uit-rustingsdienst, waarbij de definitieve installatie doorgaans slechts enkele dagen daarna wordt voltooid. De ondersteunende steiger maakt het mogelijk de lift enkele dagen daarna uit te zetten, dus is het van vitaal belang dat er op dit moment een kraan beschikbaar is.

Wanneer men kijkt naar de echte verlenging van de levensduur van een lift voordat hij als kraan wordt gebruikt, is er nog een andere technologie in werking die op de kraaninstallatie wordt toegepast. Binnen de contracten die wij produceren, hebben wij een oplossing geïnitieerd waarbij een kraan, geleverd door ons grote vaderbedrijf, wordt uitgevoerd vanuit een goederenlift of een container, met een kraanlift gemonteerd aan een uiteinde. Het hijsmaterieel is feitelijk geïsoleerd van de bouwplaats en wordt dan voorzien van een kraan, waarvan de uitgang via een lift direct weer in de goederenlift of container uitkomt. Deze scheiding biedt een aantal voordelen, niet in de laatste plaats een effectieve en veilige “alles-in-één”-oplossing.

Dit systeem maakt een bijna “g Acting” oplossing mogelijk die in beide richtingen tegelijk kan bewegen met de hydraulische lift.’

lees meer:

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.